Предимства на рутината в работата на болногледача

Създаването на повтарящи се модели при извършване на ежедневните задачи помага както на социалния асистент, така и на човека, за който той се грижи. За болногледача ползите са свързани с по-голяма ефективност, минимум загуба на време. При хората със специални потребности предимствата от рутината са още повече. И възрастни, и деца предпочитат да са запознати предварително с дневната програма. По този начин те се чувстват сигурни и спокойни да се доверят на своя социален асистент.

Запазете навиците на нуждаещия се

курс за социален асистент, Обучителен център ДълголетиеСпазването на установения график спомага да се разрешат поведенческите предизвикателства. Повтаряемостта на дейностите редуцира усещанията за тревожност и стрес. Важен елемент от работата, на който ние от Дълголетие наблягаме още докато ви обучаваме /в рамките на курса за социален асистент/. Рутината може да помогне на болногледача да се фокусира върху основополагащите моменти и да избегне разпиляването в дребните ежедневни задачи. Но вместо да се създават нови дневни ритуали или да бъде променян техния часови диапазон, трябва да се търсят варианти за запазване на навиците в максимално естествена форма. Ако човекът дълги години спазва определен час на ставане или има конкретна предпочитана закуска, то не търсете вариант за промяна. Поддържането на дългогодишни рутинни елементи дава усещане за комфорт, създава спокойствие. Същото се отнася и за съхраняването на вещите. Добре е те да се намират на стандартните си места. Особено важно е това за тоалетните принадлежности и кухненските съдове. Нека човекът, за който полагате толкова грижи, се чувства добре у дома и знае, че уважавате личното му пространство.

Подобрете ежедневните дейности

курс за социален асистент, Обучителен център ДълголетиеНесъмнено рутинните моменти са важни, но това не пречи те да бъдат обогатени. Често е необходимо да се подобрят някои елементи. Не се страхувайте да бъдете гъвкави, когато ситуацията го налага. Стандартните процедури могат да имат твърда последователност. Тук влизат хранене, къпане, тоалет, прием на медикаменти. Това не се отнася за моментите, които обогатяват социалната рутина. Когато става въпрос за ключово време, спомагащо за доброто качество на живот, ежедневната повтаряемост не е от такова значение, тук по-важно е разнообразието. Разнообразието от социална ангажираност, стимулации на ума и тялото, духовни моменти, които повдигат настроението и тонуса. Такива мигове могат да се създават във всеки удобен момент, без да пречат на рутината, а напротив, работейки за нейното подобряване в дългосрочен план.

Както ще видите и в нашия център за професионално обучение, отношението към работата има основополагащо значение. Грижата за уязвимите хора започва след курса за социален асистент, и може да бъде лесна и приятна задача, когато са на лице желание и добър план за работната дейност.  

Автор: Анна Радева

 

Related Posts

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.