ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

модул “Домашен помощник, болногледач и санитар"

– част от професия “Сътрудник социални дейности".

Научи повече

Професионален учебен център „Дълголетие – Гинка Генова"

Професионализъм и индивидуален подход.

Професионалният учебен център „Дълголетие – Гинка Генова" е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение /НАПОО/ и притежава лицензия № 201112893 /03.05.2011 год.


Обучение

"Професионализъм и индивидуален подход."

В учебният център се провежда обучение по професията за Начинаещи: "Сътрудник социални дейности " със специалности: "Социална работа с деца и възрастни с хронични заболявания" и "Социална работа с деца и семейства в риск" - трета степен на професионална квалификация, одобрени, ЛИЦЕНЗИРАНИ от НАПОО и Европейският съюз. Курсът по професия "Сътрудник социални дейности" е подходящ за практикуване в социални заведения, болници, частни домакинства, дом за стари хора, хоспис.Модулите за част от професия с изграждане са: „Полагане на грижи за възрастни хора и деца с увреждания", „Общи грижи и обслужване на болния", „Социална работа и грижи за болния в домашна среда", „Санитар" , „Домашен помощник за деца и възрастни". Предлаганото обучение е с ГАРАНТИРАНО КАЧЕСТВО и КОРЕКТНОСТ в съответствие с Държавните образователни изисквания на МОН. ЦПО „Дълголетие" град Велико Търново обучава и подготвя квалифицирани професионалисти, които са намерили добра реализация в България и чужбина

Направи запитване

Организация и начин на провеждане

"Професионализъм и индивидуален подход."

Всеки месец организираме и провеждаме такива курсове в удобни за курсиста седмични дни и време, индивидуално или групово обучение и по желание на курсиста - кратък или продължителен период на обучение / 10 дена, 1 месец, 3 месеца/. В края на курса обучаваните се научават да работят самостоятелно , уверено и професионално добре. Таксата за курс по съответната професия или модул е ниска, различна, с възможност за разсрочено плащане и в зависимост от избрания период на обучение. В нея са включени консумативи,учебник, лекционни материали, практика в социални заведения и издаване на Държавен, Лицензиран документ за професионална квалификация. Допълнителна такса не се изисква от курсиста.

Направи запитване

Професионална реализация

и професионално развитие

Завършилите могат да работят като домашни помощници за гледане на хронично болни възрастни и деца в семейства и като болногледачи и социални асистенти в социални домове и хосписи.

Свържи се с нас

Професия „Сътрудник социални дейности" модул "Домашен помощник, болногледач и санитар".

Формата на обучение е квалификационен курс редовна или задочна. Завършилите обучението по този модул получават удостоверение за професионална квалификация валидно за всички страни от Европейския Съюз и Швейцария. Те могат да работят като домашни помощници за гледане на хронично болни възрастни и деца в семейства и като болногледачи и социални асистенти в социални домове и хосписи. През последните години повече от 300 души са завършили такова обучение при нас и успешно се реализират на пазара на труда на Австрия, Германия, Франция, Гърция, Испания, Италия и др.

Направи запитване

Реална работна практика

по време на обучението

Курсовете се провеждат от висококвалифицирани медицински специалисти. Практическото обучение се провежда в дом за стари хора с които ЦПО „Дълголетие" има сключен договор за съвместно сътрудничество. Благодарение на това сътрудничество ние представяме на нашите курсисти възможността за обучение реална обстановка и придобиване на висока квалификация по упражнявана от тях професия.

Направи запитване

Желание за работа и придобиване на престижна професия

в България и в чужбина

Ако Вие имате желание да работите в сферата на грижите за възрастни хора, ще можете да усвоите основните техники за грижи, свързани с извършването на тоалет, къпане, преобличане, преместване, смяна на чаршафи, подготовка на храна и хранене на възрастен или болен човек, както и теоретична обучителна част.

Научи повече
УСПЕШНО ЗАВЪРШВАНЕ

Държавна диплома

След успешно завършване на курса, обучаваните получават Държавно УДОСТОВЕРЕНИЕ за част от професия или Държавно СВИДЕТЕЛСТВО за трета степен на професионална квалификация и имат възможност да си намерят престижна, добре заплатена работа в България или в чужбина. При излизане в чужбина и по желание на курсиста, ние издаваме ЕВРОПАС, ПРЕПОРЪКА, СЕРТИФИКАТ. За тези, които си търсят работа, съдействаме с информация и връзка с работодател, съвети и препоръки.

.

Свържи се с нас

СВЪРЖИ СЕ С НАС

Изберете коректния, лицензиран и предлагащ качествено обучение професионален център. Ние Ви гарантираме това!
Очакваме Ви!Начало на следващ курс:

3 септември

Курсът е подходящ за упражняващи професии в социалната сфера без сертификат за дейността, както и за такива, които желаят да започнат работа като социални/лични асистенти и домашни помощници.

За цяла професия-" Сътрудник социални дейности " със специалности: "Социална работа с деца и възрастни с хронични заболявания" и "Социална работа с деца и семейства в риск" - Издаване на: СВИДЕТЕЛСТВО- 3- та степен ПК. / в удобно време за курсиста/ и по желание - ЕВРОПАС, СЕРТИФИКАТ, ПРЕПОРЪКА / при излизане в чужбина/.

За част от професия- /модул / " Домашен помощник за деца и възрастни", "Болногледач", "Санитар","Грижи за деца и възрастни в семейства с риск", „Полагане на грижи за възрастни хора и деца с увреждания", „Общи грижи и обслужване на болния", „Социална работа и грижи за болния в домашна среда" - период на обучение: 85 учебни часа. ГРАФИКЪТ СЕ ОПРЕДЕЛЯ СПРЯМО РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА КУРСИСТА. Издава се УДОСТОВЕРЕНИЕ и по желание - ЕВРОПАС , СЕРТИФИКАТ, ПРЕПОРЪКА / при излизане в чужбина/.

За БЪЛГАРИТЕ в ЧУЖБИНА

Курс по професията ДОМАШЕН ПОМОЩНИК /БОЛНОГЛЕДАЧ/

ДОМАШЕН ПОМОЩНИК-БОЛНОГЛЕДАЧ. Кратък период на обучение - 1 седмица с подсигурено спане /7 нощувки/. Издаваме Лицензиран /държавен/ документ за професионална квалификация /УДОСТОВЕРЕНИЕ и ЕВРОПАС - с превод на английски /или друг език/ и бълг. език , които Ви дават право да работите в чужбина - в хоспис, старчески дом, в частно домакинство и др., e- mail:dalgoletie_vt@abv.bg
тел: 0879 894 985. Гинка Генова- Директор на ЦПО „Дълголетие", гр. В.Търново

Европас – приложение към сертификат

Европейски паспорт на уменията

След като сте завършили курс за професионално обучение вие получавате съответния държавен документ. Към него има възможност да се издаде и Европейско приложение към сертификат (Europass), което удостоверява вашите знания и умения , описани на съответния език.

Обучителен център “Дълголетие" е сертифициран за издаване на документи Europass.

Europass приложението към сертификат е Европейски паспорт на уменията. Център за професионално обучение Дълголетие, като лицензирана обучителена организация има законово право да издава такъв документ. Всеки курсист завършил курс по Курс "Социален асистент, болногледач и санитар" може да получи съответното приложение към Дипломата.

Какво представлява Europass приложението към сертификат?

Europass приложението към сертификат е описание на сертификати за професионално образование и обучение, което предоставя допълнителна информация за характера на обучението по дадена професия във всяка страна.

Europass приложението към сертификат съдържа кратко описание на професионалните умения и областите на професионална дейност, благодарение на което предоставя обща информация за придобитите знания, умения и компетенции по съответната професия. Приложението към сертификат предоставя и допълнителна информация за продължителността, характера и нивото на обучението, както и за съдържанието на курса. Приложението към сертификат не замества оригиналния сертификат, но тъй като представя характера на придобитата квалификация, то може да способства за по-лесно признаване на сертификата от компетентните органи. Europass приложението към сертификат представя съдържанието на сертификатите по стандартизиран в цяла Европа начин, което го прави особено полезно при подаване на заявление за работа в чужбина.

„Консулт Миравен“ ООД

КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ

Обучителен център "Дълголетие " работи в партньорство с консултанстска фирма „Консулт Миравен“ ООД. Те са наш сигурен и надежден патньор в осигуряване на легална и законна работа в Австрия. Те са експерти с дългогодишен опит по текущи счетоводни въпроси в съответствие с изискванията, правните разпоредби и законите на страната. С тяхна помощ всичко за вас ще бъде лесно и без затруднения и притеснения бихте могли да се фокусирате върху обучението , а всичко останало оставете на тях.

„Консулт Миравен“ ООД е консултантска компания, специализирана в предлагането на услуги и решения за лицата , работещи като Личен асистент на територията на Република Австрия.

http://consultmiraven.com

Адрес:

гр. Велико Търново, бул.България 2, ет. 3,офис 2
ЦПО „Дълголетие – Гинка Генова" , град Велико Търново се намира в центъра / срещу пазара и до сградата на съдебната палата/.

Телефон за контакти:

При записване или информация се обадете предварително на тел: 087989 4985 и - Гинка Генова.

Абонирай се за Новини

За повече информация относно текущите обучения и свободни работни позиции.

Благодаря за запитването ще ви отговорим в най-кратък срок!
Thank You Very Much!
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit sed do eiusmod tempor incididunt.
Адрес:

Заповядайте на място в офиса ни!

Свържи се с нас!

Пишете ни и ние ще ви отговорим в най-кратък срок!

Професионален учебен център „Дълголетие – Гинка Генова"

087989 4985
AVAILABLE FROM 12PM - 18PM

Велико Търново

Бул. България №2

Курс Социален асистент

В учебният център се провежда обучение по професията за Начинаещи: "Сътрудник социални дейности " със специалности: "Социална работа с деца и възрастни с хронични заболявания".