курс социален аситент, курс болногледач, курс домашен помощник

Курс Социален асистент с държавна диплома

Съкратен курс
&#x
Курс Социален асистент
Част от професия
&#x
Продължителност
150 уч. часа / около 1 месец
&#x
Цена : 680 лв.
&#x
Дистанционно обучение
24. часа онлайн достъп
&#x
Практика
Практически занятия в Хоспис
&#x
Държавна Диплома
Удостоверение за професионално обучение
Курс Цяла професия
&#x
Курс Социален асистент
Цяла професия
&#x
Продължителност
660 уч. часа / около 4 месеца
&#x
Цена : 1180 лв.
&#x
Дистанционно обучение
24 ч. онлайн достъп
&#x
Пактика
Практически занятия в Хоспис
&#x
Държавна Диплома
Свидетелство за професионална квалификация

Курс Социален асистент

Квалификационният курс за обучение по професията “Социален асистент” ще ви помогне да получите теоретични знания и практически умения за работа по подобряване на качеството на живот на уязвими групи хора –   възрастни с увреждания, физически, интелектуални и хронични заболявания, самотно живеещи и възрастни хора, чрез ежедневна подкрепа в дома им и извън него.

За повече информация относно курса за социален асистент можете да се свържете с нас на следният тел:  0988 862 070

Дистанционно обучение

Учебна онлайн платформа с богато съдъдържание и лесна за работа

“Дълголетие” Ви предлага уеб-базирана платформа за обучение с достъп до учебните материали. Може да обсъждате и да се консултирате с преподавателя по всички въпроси възникнали при усвояването на материята.

Материята в курса е съобразена с всички изисквания на съвременните технологии и дава гаранция, че ще ви бъде преподаден учебен материал актуален към днешна дата.

Обучението е  разделено на четири модула: общозадължителна подготовка, отраслова професионална подготовка, специфична задължителна и избираема професионална подготовка. Предвидено е и обучение по практика.

“Дълголетие” Ви предлага уеб-базирана платформа за обучение с достъп до учебните материали.
✔️ 24 часов достъп до системата чрез личен профил на курсист в платформата http://academy.dalgoletiebg.com/курс-социален-асистент/

✔️обучително видео с подробно обяснение съпка по стъпка как се работи с платформата , което може да гледате многократно при затруднение

✔️Иключително обхватно, богато и ценно учебно съдържание – обхваща 14 модула и 155 лекции

✔️ решаване на тестове – онлайн

✔️своевременно съдействие при технически затруднения с платформата от наш консултант

Практическа част:

✔️ практически занятия в Хоспис – присъствено
✔️ решаване казуси – онлайн или присъствено

Професионално обучение

Социален асистент

Лицата, придобили втора степен на професионална квалификация по професията “Социален асистент”, могат да заемат длъжностите
5322-1001 Домашен санитар;
5322-1002 Личен асистент;
5322-1003 Социален асистент;
5322-1004 Разносвач на храна;
5321-1001 Болногледач

По-бърз и по- гъвкав път за получаване на документ за придобита квалификация

Възможността да се валидират имат лица с продължителен трудов опит и трудов стаж, които не притежават официално признат документ за придобита професионална квалификация.

За повече информация относно валидирането можете да се свържете с нас на следният тел:  0988 862 070

Първоначално кандидатът за валидиране попълва онлайн Анкета, с която получаваме основна информация за вашият професионален опит.

На следващ етап, след като получите одобрение на база подадената първоначална информация, подавате Заявление по образец, за избраната професия и специалност.
За извършване на процедура по валидиране се сключва договор между ЦПО и лицето-заявител, в който се уреждат правата и задълженията на страните, организацията, провеждането, материалното и финансовото осигуряване.

  • В ежедневната си дейност придобивате нов житейски и социален опит, нови знания, практически умения и компетентности, за които обикновено нямате предварителна подготовка. За да ги удостоверите, Ви е необходим документ.Подход, който отчита резултатите от ученето, пести време и средства, не изисква откъсване от работата ви, разширява възможностите за получаване на знания, умения и компетентности в повече и в нови, различни професионални области.

Получвате Държавна диплома – Свидетелство за валидиране на професионална квалификация

професията 762040 “Социален асистент”

свидетелство за валидиране
свидетелство за валидиране

специалността 7620402 “Подпомагане на възрастни”

втора степен на професионална квалификация

 

1. ПОПЪЛВАНЕ НА ОНЛАЙН АНКЕТА
Попълвате Анкета, с начална информация, за да се запознаем с вашият опит и образование.

2. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ
Предоставяте доказателствени документи за вашият професионален опит и образование.

3. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
Сключваме договор за провеждане на процедурата по валидиране и заплащате съответната такса.

4. ТЕСТ ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ
При необходимост решавате тестове и/или се провежда допълнително обучение по практика, с което ви се признават знания и умения нужни за валидирането.

5. ЯВЯВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ
Яявявате се на квалификационни изпити по теория и практика на професията/частта от професията, по която искате да се валидирате.

6. ПОЛУЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ДОКУМЕНТ
Получавате документ Свидетелство за професионална квалификация/Удостоверение. Това е официален държавен документ, доказващ вашите знания, умения и компетентности.

Постоянен прием на курсисти, не чакате събиране на група

Условия на обучение

Документи за записване:
Необходими документи за кандидатстване:

Кандидатите за обучение трябва да притежават диплома за минимум завършен 10ти клас и да са навършили 16 години.

1. Сканирано копие на Документ за завършено образование (диплома за средно или висше образование).
2. Заявление (по наш образец).
3. Медицинска бележка.
4. Вносна бележка за платена такса.
5. 3 броя снимки паспортен формат.
Желаещи курсисти от чужбина
Онлайн платформата за обучение е изключително удобна за дистанционно обучение на курсисти, които не се намират физически в град Варна. Записването и регитрация се осъществява дистанционно, а регистрацията в платформата е бързо и достъпно. Изготвя се индивидуален график за провеждане на практическите и присъсвените занятия според възможността за пътуване на курсиста.
Попитайте нашите консултанти за повече информация.
Начини на плащане
Плащане по банков път:
Получател: "Академия за професионални обучения" ЕООД
Банка: АЙКАРТ АД
IBAN: BG83INTF40015028345558
BIC: INTFBGSF

Основание за плащане: Плащане за Професионално обучение по Договор за обучение №………….