Професионално обучение

Социален асистент, Болногледач

Професионалени обучения “Дълголетие” провежда обучение

– за част от професия- /модул / СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ, БОЛНОГЛЕДАЧ
– цяла професия втора степен на професионална квалификация Професия: „Социален асистент“, Специалност:  „Подпомагане на възрастни“

ДИПЛОМА: Издаване на: УДОСТОВЕРЕНИЕ/ СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ – ДЪРЖАВНИ ДИПЛОМИ НА НАПОО/МОН и по желание издаваме: ЕВРОПАС, СЕРТИФИКАТ, ПРЕПОРЪКА / на бълг. и англ. език -при излизане в чужбина/.
ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ: Имате право да работите в семейство / домакинство/, хоспис, санаториум, дом за стари хора, социален дом за деца с увреждания, в семейства с грижи за деца и възрастни и други . Изберете качествено, лицензирано, компетентно обучение.
Ние Ви гарантираме това.!

 

ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ: Имате право да работите в семейство / домакинство/, хоспис, санаториум, дом за стари хора, социален дом за деца с увреждания, в семейства с грижи за деца и възрастни и други . Изберете качествено, лицензирано, компетентно обучение.
Ние Ви гарантираме това.!

 

Дистанционно обичение с присъствена част практика в хоспис.

 • Професионализъм и индивидуален подход
 • Дистанционно теоритично обучение и казуси
 • Самостоятелно определяне на темпото на учене
 • Достъп на материалите по всяко време
 • Иключително обхватно, богато и ценно учебно съдържание – обхваща 14 модула и 155 лекции
 • Решаване на практически казуси със специалист психолог
 • Практическа част: практически занятия в Хоспис – присъствено
 • Практическа част: решаване казуси – онлайн или присъствено
 • Държавна диплома, призната в чужбина
 • Съдействие за работа
БЕЗПЛАТНО НАСТАНЯВАНЕ ЗА КУРС В ГРАД ВАРНА
Имате интерес от курса във Варна, но не сте от града и ви трябва нощувка?🏡 🛏 🗝 🎓
Обучителен център „Дълголетие“ Ви предлага възможност за безплатно настаняване за практическата заст и изпита по теория и практика.
Ще имате на разположение самостоятелен апартамент в комуникативна локация.

настаняване варна

01

Професионална реализация

Завършилите могат да работят като домашни помощници за гледане на хронично болни възрастни и деца в семейства и като болногледачи и социални асистенти в социални домове и хосписи.

02

Реална работна практика

Курсовете се провеждат от висококвалифицирани медицински специалисти. Практическото обучение се провежда в дом за стари хора с които ЦПО „Дълголетие“ има сключен договор за съвместно сътрудничество. Благодарение на това сътрудничество ние представяме на нашите курсисти възможността за обучение реална обстановка и придобиване на висока квалификация по упражнявана от тях професия.

03

Желание за работа и придобиване на престижна професия в България и в чужбина

Ако Вие имате желание да работите в сферата на грижите за възрастни хора, ще можете да усвоите основните техники за грижи, свързани с извършването на тоалет, къпане, преобличане, преместване, смяна на чаршафи, подготовка на храна и хранене на възрастен или болен човек, както и теоретична обучителна част.

Какво ще научите в Курс за Социален асистент

Квалификационният курс за обучение по професията „Социален асистент“ ще ви помогне да получите теоретични знания и практически умения за работа по подобряване на качеството на живот на уязвими групи хора –   възрастни с увреждания, физически, интелектуални и хронични заболявания, самотно живеещи и възрастни хора, чрез ежедневна подкрепа в дома им и извън него.

В учебният център се провежда обучение по професията за начинаещи: „Подпомагане на възрастни“ (социален асистент), Социален асистент – за Австрия, „Социален асистент – болногледач“, одобрени, ЛИЦЕНЗИРАНИ от НАПОО и признати в Европейския съюз.

Курсът по професия „Подпомагане на възрастни“ е подходящ за практикуване в социални заведения, болници, частни домакинства, дом за стари хора, хоспис.

Предлаганото обучение е с ГАРАНТИРАНО КАЧЕСТВО и КОРЕКТНОСТ в съответствие с Държавните образователни изисквания на МОН. ЦПО „Дълголетие“ град Велико Търново обучава и подготвя квалифицирани професионалисти, които са намерили добра реализация в България и чужбина.

Професионално направление: Код 762 Социална работа и консултиране
Професия: Код 762040 „Социален асистент“
Специалност:  7620402 Подпомагане на възрастни

Организация и начин на провеждане:

 • Обучението се извършва дистанционно.Разработената методика за дистанционна форма на обучение позволява самостоятелна работа за всеки обучаван, възможност за самоподготовка по всяко време, като обучаваният сам определя кога и колко време за обучение да отдели. Необходими са само компютър и достъп до интернет.
 •  Практическото обучение се осъществява присъствено в лечебни заведения, което предопределя високо ниво на подготовка на обучаващите се.
 •  Дълголетие разполага с експерти с опит и знания от всички сфери на здравните грижи, което гарантира високо качество на обучението.
 • При завършване на обучението, успешно положилите държавни изпити по теория и практита получават Свидетелство за придобита професионална квалификация – образец на МОНМ. При завършване на непълен курс на обучение се полага само заключителен изпит и се издава Удостоверение за професионална квалификация по част от професия – образец на МОНМ.
 •  Документите за придобита професионална квалификация са признати в страните от Европейския съюз.

Основните задачи на социалния асистент са:

 • да oказва помощ при организиране на занимания в дома и извън него (организиране на срещи, честване на празници, организиране на занимания по интереси, придружаване при разходка и посещение на кино, театър, концерти, църква и др.);
 • да придружава децата и възрастните до и от обучаваща институция, при необходимост присъства по време на учебните и да подпомага подготовката за учебни занятия (домашна работа);
 • да подпомага поддържането на социални контакти и да допринася за осигуряване на емоционален комфорт на потребителя и неговите близки;
 • да оказва подкрепа при кризисни ситуации от битово естество (загуба на близък човек, тежко заболяване, продължителна раздяла, ситуации на насилие и др.);
 • да съдейства при изготвяне на документи от институции, заплащане на данъци, такси и други сметки и задължения със средства на потребителя, снабдяване с помощни средства, приспособления и съоръжения, с учебни пособия и консумативи при тежко заболяване и инвалидност, както и при ползване на различни социални услуги;
 • да поддържа контакт с личния лекар при влошаване на здравословното състояние и да придружава при необходимост потребителя до личен или друг лекар, да оказва съдействие при настаняване в болница, санаториум и при грижи в болница (при необходимост).

Формата на обучение е квалификационен курс редовно или дистанционно обучение. Завършилите обучението по този модул получават удостоверение за професионална квалификация валидно за всички страни от Европейския Съюз и Швейцария. Те могат да работят като домашни помощници за гледане на възрастни и социални асистенти в социални домове и хосписи. През последните години десетки души са завършили такова обучение при нас и успешно се реализират на пазара на труда на Австрия, Германия, Франция, Гърция, Испания, Италия и др.

Придобилите втора степен на професионална квалификация по професията „Социален асистент“ могат да заемат длъжностите 5133-1001 Домашен санитар; 5133-1002 Личен асистент; 5133-1003 Обслужващ болни; 5133-1004 Социален асистент; 5133-1005 Разносвач на храна; 5132-1001 Болногледач; 5131-3001 Бавачка; 5131-1005 Детегледачка от Националната класификация на професиите и да упражняват професията въз основа на придобитите знания, умения и компетенции.

 • Продължителност: 660 учебни часа.
 • Втора степен на професионална квалификация.
 • Държавна диплома – Свидетелство за професионална квалификация
 • 24 ч. онлайн достъп
 • Практическо обучение
 • съдействие за започване на работа
 • Продължителност: 150 учебни часа.
 • Част от Втора степен на Професионална квалификация
 • Държавна диплома- Удостоверение за професионална квалификация
 • 24 ч. онлайн достъп
 • Практическо обучение
 • съдействие за започване на работа
Държавна диплома – Удостоверение за професионална квалификация
Европас приложение
европас приложение

Европейско приложение (Europass), което удостоверява вашите знания и умения, описани на съответния език. То служи за по-лесно признаване на квалификацията Ви в чужбина от местни институции и работодатели. Приложението към дипломата предоставя и допълнителна информация за продължителността, характера и нивото на обучението, както и за съдържанието на курса.
Europass приложението не замества оригиналната диплома (свидетелство или удостоверение), но тъй като представя характера на придобитата квалификация, то може да способства за по-лесно признаване на дипломата от компетентните органи.
Europass приложението към дипломата представя съдържанието на свидетелството / удостоверението по стандартизиран в цяла Европа начин, което го прави особено полезно при подаване на заявление за работа в чужбина.

Държавна диплома – Свидетелство за професионално обучение

След успешно завършване на курса, обучаваните получават Държавно УДОСТОВЕРЕНИЕ за част от професия или Държавно СВИДЕТЕЛСТВО за трета степен на професионална квалификация и имат възможност да си намерят престижна, добре заплатена работа в България или в чужбина. При излизане в чужбина и по желание на курсиста, ние издаваме ЕВРОПАС, ПРЕПОРЪКА, СЕРТИФИКАТ. За тези, които си търсят работа, съдействаме с информация и връзка с работодател, съвети и препоръки.

Онлайн дистанционно обучение и практическо обучение

Онлайн академия Дълголетие Ви предлага уеб-базирана платформа за обучение с достъп до учебните материали. Може да обсъждате и да се консултирате с преподавателя по всички въпроси възникнали при усвояването на материята.

Материята в курса е съобразена с всички изисквания на съвременните технологии и дава гаранция, че ще ви бъде преподаден учебен материал актуален към днешна дата.

Обучението е  разделено на четири модула: общозадължителна подготовка, отраслова професионална подготовка, специфична задължителна и избираема професионална подготовка. Предвидено е и обучение по практика.

Обхватно, богато и ценно учебно съдържание – обхваща 14 модула и 155 лекции

курс социален аситент
курс социален аситент
Учебна онлайн платформа с богато съдъдържание и лесна за работа

Онлайн академия Дълголетие Ви предлага уеб-базирана платформа за обучение с достъп до учебните материали.
✔️ 24 часов достъп до системата чрез личен профил на курсист в платформата http://academy.dalgoletiebg.com/курс-социален-асистент/

✔️обучително видео с подробно обяснение съпка по стъпка как се работи с платформата , което може да гледате многократно при затруднение

✔️Иключително обхватно, богато и ценно учебно съдържание – обхваща 14 модула и 155 лекции
✔️ решаване на практически казуси със специалист психолог

✔️ решаване на тестове – онлайн

✔️ обсъждате и да се консултирате с преподавателя по всички въпроси възникнали при усвояването на материята – онлайн или присъствено

✔️своевременно съдействие при технически затруднения с платформата от наш консултант

Практическа част:

✔️ практически занятия в Хоспис – присъствено
✔️ решаване казуси – онлайн или присъствено

Стартитаме нов курс всеки месец

Условия на обучение

Документи за записване:
Необходими документи за кандидатстване:

Кандидатите за обучение трябва да притежават диплома за минимум завършен 10ти клас и да са навършили 16 години.

1. Сканирано копие на Документ за завършено образование (диплома за средно или висше образование).
2. Заявление (по наш образец).
3. Медицинска бележка.
4. Вносна бележка за платена такса.
5. 3 броя снимки паспортен формат.
Желаещи курсисти от чужбина
Онлайн платформата за обучение е изключително удобна за дистанционно обучение на курсисти, които не се намират физически в град Варна. Записването и регитрация се осъществява дистанционно, а регистрацията в платформата е бързо и достъпно. Изготвя се индивидуален график за провеждане на практическите и присъсвените занятия според възможността за пътуване на курсиста.
Попитайте нашите консултанти за повече информация.
Начини на плащане
Плащане по банков път:
Получател: "Академия за професионални обучения" ЕООД
Банка: АЙКАРТ АД
IBAN: BG83INTF40015028345558
BIC: INTFBGSF

Основание за плащане: Плащане за Професионално обучение по Договор за обучение №………….

Цени

Заплащането се осъществява по банков път, задължително СЛЕД , подаване на необходимите документи, подписване на договор за обучение и получаване на № на Договор, който е основание за заплащане на таксата за курс.

Социален асистент - болногледач
450 лв.
Продължителност: 150 учебни часа.
Част от Втора степен на Професионална квалификация
Държавна диплома
Удостоверение за професионална квалификация
24 ч. онлайн достъп
Практическо обучение
съдействие за започване на работа
Социален асистент
за Австрия
980 лв.
Продължителност: 660 учебни часа.
Втора степен на професионална квалификация.
Държавна диплома
Свидетелство за професионална квалификация
24 ч. онлайн достъп
Практическо обучение
съдействие за започване на работа
Контакти
Контакти:
 • гр. Варна, ул. „Евлоги Георгиев“ № 39А ,
 • коордиантор обучения: +359 89 4822 441
ЦПО към “Академия за професионални обучения” ЕООД , лиценз № 2018121455 / 05.11.2018 от НАПОО /Национална Агенция за Професионално Образование и Обучение/ към Министерство на образованието. При записване или информация се обадете предварително на тел: +359 89 4822 441
 • гр. Велико Търново, бул.България 2, ет. 3,офис 2
 • коордиантор обучения: +359 87 989 4985
ЦПО към ЕТ „Дълголетие – Гинка Генова“ , лиценз № 2018121455 / 05.11.2018 от НАПОО /Национална Агенция за Професионално Образование и Обучение/ към Министерство на образованието.
град Велико Търново се намира в центъра / срещу пазара и до сградата на съдебната палата/. При записване или информация се обадете предварително на тел: 087 989 4985 – Гинка Генова.

[recaptcha size:compact]