Дистанционно обучение социален асистент

ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ

НОВИ ВЪЗМОЖНОСТТИ ЗА РАЗВИТИЕ

Вече все по-често можете да чуете за онлайн обучения. Но какво всъщност е електронното обучение и правилно ли е за нас? В тази статия ще се опитаме да отговорим на всички тези въпроси.

Дистанционното обучение често се нарича бъдещето на обучението, което предлага на курсистите безстресова алтернатива на традиционните учебни часове. Дистанционната форма на обучение, с всичките си плюсове и преимущества създава нови и удобни възможности за обучение на все повече хора.
Вече все по-често можете да чуете за онлайн обучения. Но какво всъщност е електронното обучение и правилно ли е за нас? В тази статия ще се опитаме да отговорим на всички тези въпроси.

Онлайн обучението е метод за дистанционно обучение с помощта на Интернет технологията и компютър/таблет/телефон. Ние, както и много други образователни институции по света, сме въвели инструментите на електронно обучение.

Нека първо да разясним каква е система за дистанционно обучение.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ?

Дистанционното обучение е процес на взаимодействие между ученик и учител на разстояние, като същевременно се запазват всички компоненти, присъщи на обучението (цели, съдържание, методи, организационни форми, учебни помагала) и използване на специфични технически средства (Интернет технологии или други интерактивни среди).
Ако го опростим малко, тогава.

дистанционното обучение е независима форма на обучение, използвайки информационните технологии като основно средство за обучение.

ПРЕДИМСТВА НА ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ

 • По-ниски разходи за обучение. Курсистите не плащат пътувания, наемат жилища и т.н.
 • Намалено време за обучение. Пестите време за предвижване или дупки и паузи в учебния график.
 • Възможност за планиране на вашия график. При дистанционното обучение никой няма да ви каже какво, къде, кога и как да запомня, четете, пишете и научавате. Вие сами планирате натовареността си, съставяте график и избирате списък с теми.
 • Няма значение къде се намирате. Друг град, друг регион или дори друг континент – днес изобщо няма значение къде се намирате. Основното нещо е компютър и интернета. Майките с малки деца, хората с увреждания, трудноподвижните, хората в карантина, лицата, които се намират в отдалечени населени места, където не се предлагат обучение и много други групи могат да се включат в дистанционно обучение.
 • Подходящо за индивидуално обучение. Дистанционното обучение е подходящо за онези, които не обичат претъпкани места и претъпкани стаи, обичат да са облечени в любимата си пижама и на удобния диван. Благодарение на познатата и уютна среда, производителността се подобрява. Може да учите както ви харесва: да седите, да лежите, дори да стоите на главата си.
 • Подобряване на качеството на обучението чрез използване на съвременни технически средства, електронни нагледни материали, снимки, графики и високо качествени видеа и др.
 • Обучение в най-удобното темпо. Не е нужно да се притеснявате, че изоставяте от колегите си с материала. Можете да се върнете към трудния въпрос по всяко удобно време и да пропуснете лесната тема, отделяйки време за важни въпроси.
дистанционно обучение социален асистент

ОЩЕ ПРЕДИМСТВА…

 • Възможност за комбиниране на обучението с основната дейност. Най-мотивирани курсисти биха могли да се запишат едновременно няколко курса наведнъж. Принципите на дистанционното обучение позволяват да се учи едновременно с натоварен работен график, който имаме. Единствените изисквания за това са наличието на високоскоростен интернет и малко свободно време за обучение.
 • Високи резултати от обучението. Тенденциите за дистанционно обучение показват, че този тип обучение не отстъпва на нищо и в много отношения дори надминава традиционното посещение чрез присъствени лекции. Благодарение на самостоятелната работа, курсиста помни много по-добре и много по-задълбочено разбира учебния материал и го прилага на практика. Интересът към ученето се „подхранва“ от използването на съвременни технологии.
 • Разнообразие от средства за комуникация с учители. Можете да поддържате комуникация както онлайн, така и офлайн (мобилни телефони, имейл и т.н.).
 • Достъп до учебни материали. Методическата система за дистанционно обучение е проектирана по такъв начин, че студентът да има достъп до обширните онлайн материали по всяко време с учебници, статии, видеа и други материали, необходими за изучаване.
 • Спокойна атмосфера. За да попълни своите текущи тестове, курсиста изпитва по-малко стрес и безпокойство, отколкото ако те са присъствени. Няма възможност за субективна оценка на знанията: лошото настроение на учителя, външен вид, социалния статус на ученика или представянето по други предмети няма да повлияят на цялостната оценка на предмета.
 • Индивидуален подход. Можете индивидуално за работите с преподавателите си – модерните системи за дистанционно обучение позволяват да получите индивидуално отношение и отговор на въпросите си. В традиционните форми на присъствени лекции в зала с голям брой курсисти това е рядко би могло да се случи, тъй като преподавателят не може да отдели време на всички.
ГЪВКАВОСТ

Учащите провеждат  учебната  си  дейност  в  удобно  за тях време, на удобно за тях място и с подходящия за тях темп.

МОДУЛНОСТ

В основата  на  програмите  за дистанционно  обучение стои модулния принцип.  Всяка отделна програма е адекватна по съдържание на отделна предметна област.

ПАРАЛЕЛНОСТ

Обучението  може  да  протича  съвместно  с професионалната ви дейност и не пречи на трудовата ви заетост или на бизнеса ви.

ДЕЙСТВИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ

Може да учите от вкъщи, в движение от телефона, на плажа или от където другаде ви е най-удобно.

НЕЗАВИСИМОСТ

Не е нужно да се събразявате с определени часове или дни за учене и можете да контролирате интензитета на учене в удобното за вас време.

МАСОВОСТ

Не е нужно да чакате сформиране на група или минимален брой участници, за да се включите в обучение, което желаете.

РЕНТАБИЛНОСТ

Характеризира се с икономическа ефективност за обучаемия – пестят се разходи на транспорт, изхранване, закупуване на канцеларски материали и други.

НОВИ ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Новите информационни  технологии създават много възможности, удобство и гъвкавост.

СОЦИАЛНОСТ

Дава равни  възможности  за  получаване  на образование  без  значение  от  местоживеенето  и  социалното  положение  на учащите.

ИНТЕРНАЦИОНАЛНОСТ

Може да учите дори ако в друга страна или пътува на почивка или по работа.

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ НИЕ?

Дълголетие разполага с модерна платформа за дистанционно електронно обучение, благодарение на която нашите курсисти имат възможността да се обучават дистанционно в желаното от тях време.

Чрез своя уникален метод за дистанционно обучение – ние даваме шанс на всеки по всяко време да се присъедини към общност на вдъхновени и успешни професионалисти!

Дълголетие предлага курс за социален асистент, за повече информация можете да се свържете с нас на 0879 894985 за гр. Велико Търново и 0894 822441, 0988 862070 за гр. Варна.

💻 Гъвкавост - курсистите се обучават където и когато решат, без да изоставят своята работа, семейство или хоби, а сега и спазвайки ограничителните мерки.
💻 Всичко на едно място - курсистите получават всички необходими актуализирани материали, които са им необходими за обучението.
💻 Подкрепа - С помощта на виртуална обучителна стая ще имате възможност за личен контакт с нашите преподаватели, както и да задавате въпросите си към тях. Всеки един член от нашия екип е в готовност да съдейства за намиране на решения на всеки проблем, възникнал по време на вашето обучение.
💻 Високо ниво на обучение - дистанционното обучение не отстъпва на присъственото, защото се обучавате онлайн по теория и присъствено по практика.
💻 Държавна диплома от Министерство на образованието - Свидетелство/удостоверение за професионална квалификация.

Related Posts