Условия за работа в Австрия като социален асистент

Представяме ви още една предпочитана дестинация за работа в социалните услуги. В Австрия също се откриват добри възможности за квалифицирани болногледачи и социални асистенти. Професията е законно регламентирана за институционалните и индивидуалните грижи. От 2007 година личните асистенти се водят пълноправно работно направление със своите права и задължения.

Задължения и финансови условия

курс за социален асистент, Обучителен център ДълголетиеЕжедневните спомагателни дейности нямат големи разлики в различните страни. В Австрия те не само се подразбират, но и са законово изяснени. Най-важно остава санитарното обслужване на нуждаещия се. Тоалет, ставане, лягане, обличане, събличане, приемане на лекарства са сред неотложните задължения. После идва работата в домакинството – подготовка на храна, чистене, пазаруване, други домашни нужди. Всичко това вие ще усъвършенствате по време курса за социален асистент. Комуникацията също е от голямо значение, особено при работата с възрастни хора. Те търсят диалог със своя асистент, разбиране и подкрепа. Нуждаят се от помощ за поддържане на своите лични социални контакти и създаването на нови. При обгрижването на деца може да е нужна не само активна комуникация, но и форма на обучение, определена от родителите и здравословното състояние. Личните асистенти в Австрия се радват на добро заплащане. Сумите варират според професионалната компетенция, тук ви помага курсът за социален асистент, личните умения и знанията по немски език. Между 65 и 100 евро е стандартната надницата дневно при работа в домашни условия.

Права и социални условия

курс за социален асистент, Обучителен център ДълголетиеЗаконовата рамка спомага за определяне не само на задълженията, но и на правата на социалните асистенти. Може би най-съществото от всички тях е правото на надбавки – детски, студентски и младежки. Болногледачите се регистрират за упражняване на свободна трудова дейност и получават социална осигуровка. Регистрацията за личните асистенти се извършва в австрийската община по месторабота. Работното време и почивките се договарят индивидуално със семейството на нуждаещия се, в съответствие с неговите лични потребности от грижа. В Австрия социалната система следва определен ред на финансова отговорност. Първо с обезпечаването на грижите се заема семейството, следвано от общината, провинцията и накрая идва държавата. Сумите за дългосрочни грижи се вземат от общото данъчно облагане, без да се използват социалноосигурителни вноски. Обезщетенията се изплащат на месечна база, освободени са от данъци и могат да се използват според личните предпочитания, без предварително зададени критерии.

Дълголетие предлага курс за социален асистент, като повече информация може да получите като се свържете с нас на 0879 894985 за гр. Велико Търново и 0894 822441, 0988 862070 за гр. Варна.

Автор: Анна Радева

Related Posts