Обучението като Социален асистент – начин за сигурна и законна работа в чужбина

Професията социален асистент тепърва набира популярност у нас. За жалост,  подобна услуга все още е финансово недостъпна за голяма част от нуждаещите се тук, но се наблюдава положителна тенденция за навлизане на работното направление и подобряване на условията за труд. В чужбина професията е добре разработена, с утвърдени квалификационни изисквания /повече вижте на курс за  социален асистент/ и задоволително заплащане.

Предимства

курс за социален асистентУдовлетворението е първото, което трябва да споменем. Уязвимите хора в обществото не са никак малко. Те заслужават професионална, всеотдайна грижа. Работата е изключително възнаграждаваща емоционално за хората, които изпитват силна емпатия и желание да помагат на околните. Следващото предимство е законовата уреденост. В Германия, Австрия, Англия и други европейски държави професията е правно регулирана, не се толерира незаконната дейност, правата, задълженията, работното и почивното време са ясно регламентирани. Разбира се, задължителен плюс на професията е и заплащането. В различните държави то варира, но винаги е съобразено с финансовите условия в съответната страна и предоставя възможност за добър жизнен стандарт. В Обединеното кралство начинаещ социален работник взима около 14 000 паунда, а заплащането на опитните кадри достига до 24 000 паунда.

Условия

Ако вече проявявате интерес към професията и смятате, че тя е подходяща за вас, вижте повече за обучението, което предлагаме. Курсът за социален асистент към Обучителен център Дълголетие се провежда системно в гр. Велико Търново, отскоро професионалното обучение е достъпно и за жителите на Варна. За да можете да изпълнявате ефективно дейността си, трябва да познавате системата за социално подпомагане. Това изискване важи и при работа в домашни условия, и в институция. Сертификатът за професионална грижа е важен помощник по пътя към превръщането ви в социален работник. Той ви гарантира придобиването на необходимите знания. Докато завършвате курса за социален асистент, ще имате възможност да се възползвате от практическо обучение към дом за стари хора. Ще се докоснете до опита на висококвалифицирани специалисти. Ще получите Европас, препоръки, съдействие с информация и връзка с работодател. Курсът за социален асистент цели да ви даде максимален набор от знания и документи за успешна реализация тук или в чужбина.

Автор: Анна Радева

Related Posts