Лиценз

“Дълголетие” е регистрирана търговска марка под № 00101008 и № 00107593, притежавана от „АКАДЕМИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ“ ЕООД, ЕИК: 204928742.

Под марката “Дълголетие”, дейност се осъществява от:

ЕТ „Дълголетие – Гинка Генова“, ЕИК: 814250566, с управител Гинка Генова, адрес бул. „България“ № 2, гр. Велико Търново, създадена 1995г. Лицензиран център от Национална агенция за професионално образование и обучение, към Министерство на образованието (НАПОО), под лиценз № 201112893 / 03.05.2011.

„АКАДЕМИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ“ ЕООД, ЕИК: 204928742, с управител Стилиян Кърджилов, адрес ул. „Евлоги Георгиев“ № 39А, гр. Варна, създадена 2018г. Лицензиран център от Национална агенция за професионално образование е обучение, към Министерство на образованието (НАПОО), под лиценз № 2018121455 / 05.11.2018.

НАПОО е единствената институция в България, предоставяща лицензия на фирмите за професионално обучение.

Внимание! Налична е институционална интегрираща информационна система за проверяване на данни. Легитимността на центъра може да бъде проверена в НАПОО на следните телефони + 3592 970 66 55 или чрез проверка в регистрите на НАПОО  http://www.navet.government.bg/.

“Дълголетие” провежда курсове по професия “социален асистент”, професия “подпомагане на възрастни”. Центърът провежда обучения по модули от професия “социален асистент”.

В процеса на обучение, курсистите придобиват разнообразни познания и умения, необходими за бъдещата им работа. Оборудването и материалите, използвани по време на обучението, се предоставят от учебната база и са предназначени за професионална употреба. Те са в съответствие със съвременните тенденции в отделните професии и специалности.

Преподавателският екип, отговорен за обучението на курсистите, разполага с правоспособност за преподаване в съответните професии, съобразени с изискванията за лектори /инструктори/, заложени в законодателството на Република България. Те притежават обширен опит както в практическата сфера на отделните професии, така и в областта на образованието и преподаването.

Oрганизация и условия на обученията

Обучението в Учебния център се изгражда въз основа на съвременно учебно съдържание, което непрекъснато се актуализира, за да включва най-новите тенденции в съответния бранш. Преподавателският екип се отличава с високи изисквания – всички инструктори, работещи в центъра, са професионалисти със значителен опит в практическата сфера.

Успехът на нашия екип е гаранция и за вашата успешна подготовка. Предлаганите от нас обучения са в съответствие с националните изисквания в образователната сфера. С придобиването на професионална квалификация, вие получавате подготовка за успешна работа както в страната, така и зад граница. Нашите преподаватели са отлични професионалисти, които се грижат за развитието на нашите ученици, които днес активно се включват в бизнес средите.

Добрата подготовка по време на обучението е гаранция за усешната реализацията като заварчик, шлосер и електротехник на завършилите курсисти. Нашите курсисти получават не само умения в съответните професии, но и консултации, бизнес насоки и обучение от наши специалисти в области като мениджмънт и маркетинг. Всички тези съвети и знания са базирани на практическия опит на нашите пореподаватели и помагат на курсистите да се развиват успешно в професионалната си кариера.

ЕТ „Дълголетие – Гинка Генова“ – лицензия:

„АКАДЕМИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ“ ЕООД – лицензия: